card

Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалт

 

Бид олон улсын Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын  менежментийн тогтолцооны ISO 22000:2018 стандартын баталгаажуулалтын үйлчилгээг үзүүлж гэрчилгээ олгож байна.