card

Бид танд юугаар туслах вэ?

Үйл ажиллагааны чиглэлүүд

 

Компанийн тухай

Эс Эф Си Эс ХХК нь Монгол Улсад чанар болон хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчны менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх үйлст хувь нэмэрээ оруулахаар 2014 онд байгуулагдсан билээ.

Манай компани нь олон улсын менежментийн тогтолцооны стандартуудын сургалт, аудит, баталгаажуулалтын үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

  • ISO 9001 - Чанарын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага
  • ISO 14001 - Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо-Шаардлага ба ашиглах заавар
  • ISO 45001 - Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага
  • ISO 22000 - Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо 
  • ISO 27001 - Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо
  • ISO 50001 - Эрчим хүчний менежментийн тогтолцоо
Нуугдсан товч

Харилцагчдын сэтгэл ханамж

Мэдээ мэдээлэл