card

Бүтэц

Хамт олон


 

Г.УНДАРЪЯА
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Л.ТУНГАЛАГ
ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

С. ДАВААНЯМ
ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, СТРАТЕГИ БОДЛОГЫН
ХОРООНЫ ДАРГА

Н.АЛГАА
ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ

Н.НАРАНГЭРЭЛ
ХХАХҮБТӨВ ЗАХИРАЛ

Ж.ОЮУН
БҮТЭЭГДЭХҮҮН
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Б.НАРАНХҮҮ
МЕНЕЖМЕНТИЙН
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Б.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН
МЕНЕЖЕР

Б.БАДАМ
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАРЫН
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

У.УУГАНЦЭЦЭГ
НЯГТЛАН БОДОГЧ

 

Ж.ДУЛАМСҮРЭН
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН

Л.БЯМБАЖАВ
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН

Ц.РЕНЧИНСЭНГЭЭ
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН

Б.ОЧИРБАТ
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН

Б.БААСАНЖАВ
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001

Н.БИЛЭГСАЙХАН
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001

Ч.ВАНДАННЯМ
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001, ISO 45001

М.ДЭЛГЭРНАСАН
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001

М.ЗАЯА
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001, ISO 45001, ISO 21001

Д.ЗАЯАБААТАР
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001, ISO 27001

Д.НАНСАЛМАА
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001, ISO 22000,

Н.НАРАНБОЛД
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001

Л.ОЮУНЦЭЦЭГ
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001, ISO 21001

О.ОДБАЯР
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 45001

Д.ӨНӨРСАЙХАН
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001, ISO 21001

П.СҮХБАТ
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001

В.УНДРАХ-ЭРДЭМ
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001, ISO 45001, ISO14001

П.ХАДАНЧУЛУУН
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 45001

Г.ЧОГДОН
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001, ISO 45001

Г.ЧИМЭД
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 45001

Л.ЭНХТУЯА
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
HACCP

Ж.ХАШБАТ
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 9001

Т.ЭРДЭНЭМӨНХ
ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
ISO 45001