card

Өргөдлийн маягтууд

 

ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо

Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)

Хөдөө Аж Ахуйн Зохистой Дадал

Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)

45001:2018 ХЭМАБ-ийн Менежментийн тогтолцоо

Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)

Органик бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн баталгаажуулалт

Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)

  • Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)
  • Мал аж ахуй Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)
  • Газар тариалан Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)
  • Зөгийн аж ахуй Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)

ISO 14001:2015 Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо

Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)

 

Аюулын дүн шинжилгээ, эгзэгтэй цэгийн хяналт (HACCP)

Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)

ISO 22000:2018 Хүнсний эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо

Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)

 

Үйлдвэрийн зохистой дадал (GMP)

Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)

 

ISO 50001:2018 Эрчим хүчний менежментийн тогтолцоо

Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)

 

Эрүүл ахуйн зохистой дадал (GHP)

Өргөдлийн маягт (ТАТАХ)