card

ХААЗД ҮНЭ ТАРИФ

MNS 6737:2018 (GAP) стандартын дагуу газар тариалангийн баталгаажуулалтын үнэ 

Үйл ажиллагааны чиглэл Хэмжигдэхүүн Аудит өдөр Аудитын нийт үнэ

Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, мөөг тариалалт

Хүлэмжийн
жижиг /га/

>50 2 3,500,000
>51-100 2.5 4,500,000
101-200 3 5,500,000

Хүлэмжийн
дунд/га/

201-300 3.5 6,500,000
301-400 4 7,500,000
401-500 4.5 8,500,000

Хүлэмжийн
том /га/

500-600 5 9,500,000
601-700 5.5 10,500,000
701≤ 6 11,500,000

Ил талбайн
жижиг /га/

>50 2 4,500,000
>51-100 2.5 5,500,000
101-200 3 6,500,000

Ил талбайн
дунд/га/

201-300 3.5 7,500,000
301-400 4 8,500,000
401-500 4.5 9,500,000

Ил талбайн
том /га/

500-600 5 10,500,000
601-700 5.5 11,500,000
701≤ 6 12,500,000

Газар тариалан
/Үр тариа/


га -гаар

>50 2.5 7,000,000
>51-100 3 8,000,000
101-200 3.5 9,000,000
101-200 4 10,000,000
201-500 4.5 11,000,000
501-1000 5 12,000,000
1001-5000 5.5 14,000,000
5001-10000 6 16,000,000
10001≤ 6.5 18,000,000

Фермерийн мал аж ахуй

Сүүний чиглэлийн
аж ахуй
толгойн тоогоор

≥ 200 2.5 2,500,000
201-500 3 3,500,000
501--999 3.5 4,500,000
1000--2000 4 5,500,000
2001 ≤ 4.5 6,500,000

Махны чиглэлийн
аж ахуй
толгойн тоогоор

≥ 200 2.5 3,000,000
201-500 3 4,000,000
501--999 3.5 5,000,000
1000--2000 4 6,000,000
2001 ≤ 4.5 7,000,000

Бэлчээрийн мал аж ахуй


хонин толгойд шилжүүлсэн тоогоор

≥ 200 2.5 2,500,000
201-500 3 3,500,000
501--999 3.5 4,500,000
1000--2000 4 5,500,000
2001 ≤ 4.5 6,500,000

Шувуу,
зөгийн аж ахуй

Зөгий бүлээр, шувуу тоогоор

50 хүртэл 2 3,500,000
51-100 2.5 4,500,000
101 дээш 3 5,500,000

MNS 6737:2018 (GAP) стандартын дагуу  боловсруулах үйлдвэрийн баталгаажуулалтын үнэ 

Ажилчдын тоо Аудит өдөр Аудитын үнэ
1-5. 1 3,500,000
6-10. 1.5 4,300,000
11-15. 2 5,100,000
16-25. 2.5 5,900,000
26-45. 3 6,700,000
46-65. 3.5 7,500,000
66-85. 4 8,300,000
86-125. 4.5 9,100,000
126-175. 5 9,900,000
176-275. 5.5 10,700,000
276-425. 6 11,500,000
426-625. 6.5 12,300,000
626-875. 7 13,100,000
876-1175. 7.5 13,900,000
1176 ≥ 8 14,700,000

GMP, HACCP ҮНЭ ТАРИФ

Ажилчдын тоо Аудит өдөр Аудитын үнэ
1-5. 2 2,750,000
6-10. 2.5 3,437,500
11-15. 3 4,125,000
16-25. 3.5 4,812,500
26-45. 4 5,500,000
46-65. 4.5 6,187,500
66-85. 5 6,875,000
86-125. 5.5 7,562,500
126-175. 6 8,250,000
176-275. 6.5 8,937,500
276-425. 7 9,625,000
426-625. 7.5 10,312,500
626-875. 8 11,000,000
876-1175. 8.5 11,687,500
1176-1550 9 12,375,000
1551-2025. 10 13,750,000