card

Аюулын дүн шинжилгээ эгзэгтэй цэгийн хяналтын тогтолцоо HACCP

Аюулын дүн шинжилгээ эгзэгтэй цэгийн хяналтын тогтолцоо HACCP баталгаажуулалт, гэрчилгээ

Хүнсний аюулгүй байдлын эрсдлийг удирдахад Аюулын дүн шинжилгээ эгзэгтэй цэгийн хяналтын тогтолцоо HACCP стандартыг хэрэгжүүлэх нь нэн чухал бөгөөд хүнс үйлдвэрлэлээс- тээвэрлэлтийн явцад үүсэх аюул эгзэгтэй цэгийг тодорхойлох, хянахад чухал ач холбогдолтой юм.

Манай компани нь салбарын мэргэшсэн, туршлагатай аудитор, аудитын баг хамт олон HACCP /Hazard Analysis and Critical Control Points/ тогтолцооны  ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙЖ ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОЖ БАЙНА.

Баталгаажуулалтын хүсэлт илгээх

Утас: 99845867, 94005015