card

Менежментийн тогтолцооны гэрчилгээний жагсаалт

  Байгууллага Үйл ажиллагаа  Баталгаажуулсан стандарт  Гэрчилгээ авсан он сар өдөр  Гэрчилгээний дуусах хугацаа  Төлөв Гэрчилгээний дугаар
1 Гамшиг судлалын хүрээлэн Судалгаа эрдэм шинжилгээ, туршилт, сургалт ISO 9001:2015 11/22/2019 11/21/2022 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2019-0029
2 Нью жуулчин турс ХХК Аялал зуучлал ISO 9001:2015 12/5/2019 12/4/2022 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2019-0007
3 Архангай НДХ Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ ISO 9001:2015 12/4/2019 12/3/2022 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2019-0030
4 MTE химийн бодисын агуулахын үйлчилгээ, нийлүүлэлт ба борлуулалт ISO 9001:2015 12/18/2019 12/17/2022 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2020-031
5 УБЗАА Хотын тохижилт, ногоон байгууламжийн үйл ажиллагаа ISO 9001:2015 12/23/2019 12/22/2022 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2020-032
6 Түмэн төмөрт ХХК Төмөр хийцийн үйлдвэрлэл, борлуулал  ISO 9001:2015 12/24/2022 12/23/2025 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2023-033
7 Моносфарм трейд ХХК Эм эмнэлэгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрмж, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн, дагалдах хэрэгсэл импортлох, худалдах ISO 9001:2015 5/26/2020 5/25/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2020-034
8 Нүүдэлчний соёл ХХК
Бэлэг дурсгал, гар урлалын үйлдвэрлэл, худалдаа
ISO 9001:2015 6/10/2020 6/9/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2020-035
9 Gee consulting ххк Бизнесийн болон Инженерийн зөвлөх үйлчилгээ, Хүний нөөцийн ханган нийлүүлэлт ISO 9001:2015 6/15/2020 6/14/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2020-036
10 Промонтрейд ХХК Малын яс, давайр бүтээгдэхүүн боловсруулах ISO 9001:2015 7/20/2020 7/19/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2020-037
11 Баян-Өлгий НДХ Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ ISO 9001:2015 10/22/2020 10/21/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2020-038
12 Акалико ресорсес ХХК Гидр цилиндрийн засвар үйлчилгээ ISO 9001:2015 6/15/2020 6/14/2023 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2020-001
13 Сонгино хайрхан дүүргийн НДХ Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа ISO 9001:2015 12/22/2020 12/21/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2020-039
16 Эс Би Логистикс ХХК Тээвэр, зуучийн үйл ажиллагаа ISO 9001:2015 12/25/2020 12/24/2023 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2020-014
14 Нордроуд ХХК Хуш модны самар боловсруулах үйлдвэрлэл, худалдаа ISO 9001:2015 12/23/2020 12/22/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2020-040
15 Хөдөлмөрийн нийгмийн харилцааны дээд сургууль Дээд боловсрол олгох  ISO 9001:2015 12/25/2020 12/24/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2020-041
16 ЦССҮТ Цус цуглуулалт, шинжилгээ, цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хадгалалт, олголт  ISO 9001:2015 11/8/2020 11/7/2023 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2020-0012
17 Ора металл ХХК Металлургийн цутгамал үйлдвэрлэл, бусад металл бүтээгдэхүүн, эдлэл үйлдвэрлэлийн туслах үйл ажиллагаа ISO 9001:2015 1/25/2021 1/24/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-042
18 Нэйшнл лайф даатгал ХХК Даатгалын үйл ажиллагаанд ISO 9001:2015 2/7/2021 2/7/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-043
19 Футур вижн ХХК-ийн хараат Эрдбэх ХХК Принтерийн хорны үйлдвэрлэл, худалдаа ISO 9001:2015 12/25/2020 12/25/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-044
20 Футур вижн ХХК Принтерийн хорны үйлдвэрлэл, худалдаа ISO 9001:2015 12/25/2020 12/25/2023 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-016
21 Special mining ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт хадгалалт Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ Химийн хорт болон аюултай бодис худалдаа, тээвэрлэлт Өрөмдлөг ISO 9001:2015 2/2/2021 2/2/2024 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-0017
22 Баянзүрх дүүргийн НДХ Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ ISO 9001:2015 4/26/2021 4/25/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-045
23 Евроашиан майнинг контрактор ХХК Уул уурхай, олборлолт
Инженерийн бусад үйл ажиллагаа болон холбогдох зөвлөх үйлчилгээ
ISO 9001:2015 6/2/2021 6/1/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-046
24 Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар Хот байгуулалт, хот нийтийн аж ахуй, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал, зохион байгуулалтын чиглэлээр судалгаа хийх, стандарт, норм дүрмийг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах, хянах, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах үйл ажиллагаа ISO 9001:2015 6/4/2021 6/3/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-047
25 Улаанбаатар буян ХХК Далд оршоох үйлчилгээ ISO 9001:2015 06/30/2021 06/29/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-048
26 Нью семетри ХХК Чандарлан оршоох үйлчилгээ ISO 9001:2015 06/30/2021 06/29/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-049
27 Тус солюшн ХХК Системийн инженерчлэлийн үйлчилгээ ISO 9001:2015 7/6/2021 7/5/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-050
28 Атмор ХХК Инженерийн үйлчилгээ ISO 9001:2015 5/19/2021 5/19/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-0027
29 IRL ХХК Худалдаа, тээвэр зуучийн үйл ажиллагаа ISO 9001:2015 9/23/2021 9/22/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-051
30 Чеволи ХХК Кемп катерингийн цогц үйлчилгээ ISO 9001:2015 11/25/2021 11/24/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-052
32 Хавдар Судлалын Үндэсний Төв Хавдрын лавлагаа шатлалын тусламж үйлчилгээ ISO 9001:2015 2022/01/27 1/26/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-054
33 Эн Ви Си ББСБ ХХК Зээлийн үйлчилгээ, итгэлцлийн үйлчилгээ ISO 9001:2015 03/02/2022 03/02/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-055
34 Эмгэг судлалын үндэсний төв Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээ, сургалт шинжилгээ ISO 9001:2015 3/25/2022 3/24/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-056
35 Эрдэнэт Технологийн сургууль Дээд боловсрол олгох ISO 9001:2015 12/29/2022 12/29/2024 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-023
36 Эс Си Си ХХК Рекрутинг болон ажиллах хүч нийлүүлэх үйлчилгээ ISO 9001:2015 6/29/2022 6/28/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-057
37

Соёолон Интернэшнл ХХКАнхны баталгаажуулалт

Уул уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн ханган нийлүүлэлт, инженеринг, угсралт суурилуулалт, тохиргоо жигдрүүлэлт, засвар үйлчилгээ, ашиглалт, төсөл хэрэгжүүлэлт ISO 9001:2015 09/22/2022 09/21/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-058
  Өнөрбаян Хайрхан ХХК Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа, хатгамалын үйлдвэр ISO 9001:2015 2023/03/02 2025/03/02 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-064
38 Хөдөлмөрийн нийгмийн харилцааны дээд сургууль Дээд боловсрол олгох  ISO 21001:2018 12/25/2020 12/24/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO21001/2021-001
39  "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын ШУТИС-ийн харьяа Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургууль

Бүрэн дунд боловсрол олгох үйл ажиллагаа,

Техник, мэргэжлийн дунд боловсрол олгох үйл ажиллагаа 

Дээд боловсрол олгох үйл ажиллагаа,

Эрдэм шинжилгээ, туршилт судалгаа

ISO 21001:2018 04/05/2021 04/04/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO21001/2022-002
40 Мера ХХК

Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл, өрөмдлөг тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ

Тэсрэх материалын худалдаа хадгалалт тээвэрлэлт

ISO 14001:2015 12/08/2022 12/07/2025 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2023-001
41 Түмэн төмөрт ХХК төмөр хийцийн үйлдвэрлэл борлуулалт ISO 14001:2015 12/24/2022 12/23/2025 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2023-006
42 Gee consulting ххк Бизнесийн болон Инженерийн зөвлөх үйлчилгээ, Хүний нөөцийн ханган нийлүүлэлт ISO 14001:2015 15/06/2020 14/06/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2020-007
43 Футур вижн ХХК Принтерийн хорны үйлдвэрлэл, худалдаа ISO 14001:2015 12/25/2020 12/25/2023 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2021-003
44 Футур вижн ХХК-ийн хараат Эрдбэх ХХК Принтерийн хорны үйлдвэрлэл, худалдаа ISO 14001:2015 12/25/2020 12/25/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2021-008
45 Евроашиан майнинг контрактор ХХК Уул уурхай, олборлолт
Инженерийн бусад үйл ажиллагаа болон холбогдох зөвлөх үйлчилгээ
ISO 14001:2015 2021/06/02 2024/06/01 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2021-009
45 Улаанбаатар буян ХХК Чандарлан оршоох үйлчилгээ ISO 14001:2015 06/30/2021 06/29/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2021-010
46 Нью семетри ХХК Далд оршоох үйлчилгээ ISO 14001:2015 06/30/2021 06/29/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2021-011
46 Соёолон Интернэшнл ХХК Уул уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн ханган нийлүүлэлт, инженеринг, угсралт суурилуулалт, тохиргоо жигдрүүлэлт, засвар үйлчилгээ, ашиглалт, төсөл хэрэгжүүлэлт ISO 14001:2015 2022/09/22 2025/09/21 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2021-012
47 Мера сервис ХХК Өрөмдлөг тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ
Тэсрэх материалын хадгалалт, тээвэрлэлт
ISO 14001:2015

3/9/2023

3/8/2026

Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2023-013
47 OTR XXK Уул уурхайн олборлолт  ISO 45001:2018 5/15/2019 5/15/2022 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2019-002
48 Ачит Ихт ХХК Зэс боловсруулах  ISO 45001:2018 11/4/2019 11/3/2022 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2019-003
49 Мера ХХК

Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл, өрөмдлөг тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ

Тэсрэх материалын худалдаа хадгалалт тээвэрлэлт

ISO 45001:2018 12/08/2022 12/8/2025 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2019-005
50 Нью жуулчин турс ХХК Аялал жуучлалын үйлчилгээ ISO 45001:2018 12/24/2019 12/23/2022 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2019-004
51 Түмэн төмөрт ХХК Төмөр хийцийн үйлдвэрлэл борлуулалт ISO 45001:2018 12/24/2022 12/23/2025 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2023-006
52 ОБЕГ-ын дэргэдэх уул уурхайн аврах анги Уул уурхайн аврах ангийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа ISO 45001:2018 24/04/2020 23/04/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2019-007
53 Gee consulting ХХК Бизнесийн болон Инженерийн зөвлөх үйлчилгээ, Хүний нөөцийн ханган нийлүүлэлт ISO 45001:2018 6/15/2020 14/06/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2019-008
54 Зэт Эм И ХХК Төмөр хийцийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, барилга угсралт, зураг төслийн үйл ажиллагаа ISO 45001:2018 10/22/2020 10/21/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2020-009
55 Хасу Мегаватт ХХК Засвар угсралт ISO 45001:2018 04/14/2019 03/01/2022 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2020-010
56 Ора металл ХХК Металлургийн цутгамал үйлдвэрлэл, бусад металл бүтээгдэхүүн, эдлэл үйлдвэрлэлийн туслах үйл ажиллагаа ISO 45001:2018 01/25/2021 01/24/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2021-011
57 Special mining ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсэрч дэлбэрэх бодис,
тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт 
хадгалалт  
Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ
Химийн хорт болон аюултай бодис худалдаа, тээвэрлэлт
Өрөмдлөг
ISO 45001:2018 05/04/2021 05/03/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2021-012
58 Евроашиан майнинг контрактор ХХК Уул уурхай, олборлолт
Инженерийн бусад үйл ажиллагаа болон холбогдох зөвлөх үйлчилгээ
ISO 45001:2018 06/2/2021 6/02/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2021-013
59 Улаанбаатар буян ХХК Далд оршоох үйлчилгээ ISO 45001:2018 06/30/2021 06/29/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2021-014
60 Нью семетри ХХК Чандарлан оршоох үйлчилгээ ISO 45001:2018 06/30/2021 /06/29/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2021-015
61 Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ Уул уурхайн олборлолт, баяжуулалт, бусад дэмжил үйл ажиллагаа ISO 45001:2018 08/10/2021 08/09/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2021-016
62 IRL ХХК Худалдаа ложистикийн үйл ажиллагаа ISO 45001:2018 9/23/2021 9/22/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2020-017
63 "Эм Пи Ай Консалтантс" ХХК Барилгын зураг төсөв зохиох, гадаад худалдаа, бизнесийн болон удирдлагын зөвлөгөө өгөх, мэдээллийн программ боловсруулах, барилга угсралтын ажил, шатахуун хадгалах савны үйлдвэр ISO 45001:2018 12/8/2021 12/7/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2020-018
63

ТЭЦ-4 ТӨХК

Цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх  ISO 45001:2018 31/01/2022 30/01/2025 Анхны баталгаажуулалт ISO45001/2022-019
64 Мон Энержи корпораци ХХК Инженерийн үйлчилгээ ISO 45001:2018 2022/10/05 10/4/2024 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2022-001
65 Соёолон Интернэшнл ХХК Уул уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн ханган нийлүүлэлт, инженеринг, угсралт суурилуулалт, тохиргоо жигдрүүлэлт, засвар үйлчилгээ, ашиглалт, төсөл хэрэгжүүлэлт ISO 45001:2018 2022/09/22 2025/09/21 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2022-020
66 Мера сервис ХХК Өрөмдлөг тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ
Тэсрэх материалын хадгалалт, тээвэрлэлт
ISO 45001:2018 3/9/2023 3/8/2026 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2023-023
63 Алтанбүрд Оргил ХХК Хор саармагжуулах, эрүүл мэнлдийг дэмжих хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа ISO 22000:2018 3/5/2020 3/4/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO22000/2021-002
64 Чеволи ХХК Кемп катерингийн цогц үйлчилгээ ISO 22000:2018 11/25/2021 11/24/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO22000/2021-003
65 ГБТ трейдинг ХХК Нөөшилсөн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл ISO 22000:2018 12/11/2021 12/10/2024 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO22000/2021-001
66 Өлзийн тал ХХК Мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр ISO 22000:2018 06/02/2023 05/02/2026 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO22000/2023-004

Баталгаажсан бүтээгдэхүүний жагсаалт

"Бүтээгдэхүүний тохиролын үнэлгээ" Баталгаажуулагдсан байгууллагын жагсаалт
  Байгууллагын нэр Хамрах хүрээ Гэрчилгээний дугаар Олгосон огноо Дуусах огноо
1 Энсада Истерн ХХК Өсөг дээд, нэг, хоер , бүрэл үрийн гурил, тэжээлийн хэвэг, Бүхэл үрийн гурил SFCS- CA-2020/0005 09/11/2020

08/11/2023

2 Энсада Истерн ХХК Хунчиртай гурил,Өдөр тутмын бор гурил, Витаминтай гурил SFCS- CA-2020/0006 09/11/2020

08/22/2021

3 Оргихын булаг ХХК Маск(хавхлагтай) импортын бүтээгдэхүүн SFCS- CA-2021/0008 29/03/2021 28/03/2022
4 Натурал бискит корпорэйшн ХХК Паула нэрийн жигнэмэг SFCS- CA-2020/0007 14/11/2020

13/11/2023

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн баталгаажуулалтын төв

"Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал" Баталгаажуулагдсан байгууллагын жагсаалт

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Хамрах хүрээ

Гэрчилгээний дугаар

Гэрчилгээ
Авсан он сар өдөр Хүчинтэй хугацаа
1 "Сөгнөгөрийн хишиг" Анхан шатны хоршоо
Төмс, шар манжин, хүрэн манжин
SFCS-GAP-6737/2020/013 2020.09.11 2023.09.10
2 Агро Альфа ХХК Төмс, байцаа, лууван, шар манжин, гүзээлзгэнэ SFCS-GAP-6737/2020/005 2020.09.11 2023.09.10
3 "Борнуур ургац" анхан шатны хоршоо
ДАМДИНДОРЖ овогтой ЦЭНГЭЛ

Төмс, байцаа, лууван,
SFCS-GAP-6737/2020/014 2020.09.11 2023.09.10
4 "Борнуур ургац" анхан шатны хоршоо
ДАЙДАН овогтой ОЧИРХҮҮ
Төмс, лууван, шар манжин SFCS-GAP-6737/2020/015 2020.09.11 2023.09.10
5 "Борнуур ургац" анхан шатны хоршоо
ХАНДСҮРЭН овогтой ОЮУНЦЭЦЭГ
Төмс, лууван, хүрэн манжин SFCS-GAP-6737/2020/016 2020.09.11 2023.09.10
6 "Борнуур ургац" анхан шатны хоршоо
ЭНХ-АМГАЛАН овогтой БАЯРМАА
Сонгино, лууван SFCS-GAP-6737/2020/017 2020.09.11 2023.09.10
7 "Борнуур ургац" анхан шатны хоршоо
ДОЛГОР овогтой МӨНХБАТ
Төмс, байцаа, лууван, сонгино, SFCS-GAP-6737/2020/018 2020.09.11 2023.09.10
8 "Борнуур ургац" анхан шатны хоршоо
БАЛДАН овогтой ГАНБААТАР
Төмс, байцаа, лууван, хүрэн манжин SFCS-GAP-6737/2020/019 2020.09.11 2023.09.10
9 "Борнуур ургац" анхан шатны хоршоо
ТОГТОХБАЯР овогтой ДЭЛГЭРБАТ
Төмс, байцаа, лууван, шар манжин SFCS-GAP-6737/2020/020 2020.09.11 2023.09.10
10 Сэлба хүнс ХХК Байцаа SFCS-GAP-6737/2020/006 2020.09.11 2023.09.10
11 Элит үр ХХК Төмс, шар манжин SFCS-GAP-6737/2020/007 2020.09.11 2023.09.10
12 Нью кроп ХХК Төмс, сонгино, лууван SFCS-GAP-6737/2020/008 2020.09.11 2023.09.10
13 Норов Нямдаваа тариаланч, ногоочин Төмс, лууван SFCS-GAP-6737/2020/030 2020.09.11 2023.09.10
14 Буян-Да Анхан шатны хоршоо Сонгино, өргөст хэмх SFCS-GAP-6737/2020/034 2020.09.11 2023.09.10
15 Хайлааст хайрхан Анхан шатны хоршоо
ЧОЙДОРЖ овогтой ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ
Төмс, байцаа, лууван, шар манжин SFCS-GAP-6737/2020/024 2020.09.11 2023.09.10
16 Ерэн ес Анхан шатны хоршоо
ДАГВА овогтой ОСОРЖАМАА
Төмс SFCS-GAP-6737/2020/028 2020.09.11 2023.09.10
17 Ерэн ес Анхан шатны хоршоо
ГАНЗОРИГ овогтой МӨНХЗОЛ
Байцаа, лууван, сонгино, шар манжин, хүрэн манжин, улаан лооль, өргөст хэмх, Амтат чинжүү SFCS-GAP-6737/2020/029 2020.09.11 2023.09.10
18 Артмаргад ХХК Төмс, байцаа, лууван, шар манжин SFCS-GAP-6737/2020/009 2020.09.11 2023.09.10
19 Модунь Шанью ХХК Төмс, байцаа, лууван, шар манжин, хүрэн манжин, сонгино SFCS-GAP-6737/2020/010 2020.09.11 2023.09.10
20 Алтанцацал Анхан шатны хоршоо
ЛУВСАН овогтой ХАЛТАР
Төмс, сонгино SFCS-GAP-6737/2020/025 2020.09.11 2023.09.10
21 Алтанцацал Анхан шатны хоршоо
ЛЭГЦЭГЖАМЦ овогтой МЭНДБАЯР
Төмс, сонгино SFCS-GAP-6737/2020/026 2020.09.11 2023.09.10
22 Алтанцацал Анхан шатны хоршоо
БААТАР овогтой АДЪЯА
Төмс SFCS-GAP-6737/2020/027 2020.09.11 2023.09.10
23 Хан-Угтаал ХХК Төмс, байцаа, лууван, шар манжин SFCS-GAP-6737/2020/033 2020.09.11 2023.09.10
24 Шонхорын хүч Анхан шатны хоршоо
ГАНБАТ овогтой ЦОГЗОЛМАА
Төмс, байцаа, шар манжин, өргөст хэмх, улаан лооль SFCS-GAP-6737/2020/021 2020.09.11 2023.09.10
25 Шонхорын хүч Анхан шатны хоршоо
БУЯННЭМЭХ овогтой ОЮУН
Төмс, лууван, шар манжин SFCS-GAP-6737/2020/022 2020.09.11 2023.09.10
26 Шонхорын хүч Анхан шатны хоршоо
САНЖЖАМЦ овогтой ХУРЦБИЛЭГ
Төмс, байцаа, лууван SFCS-GAP-6737/2020/023 2020.09.11 2023.09.10
27 Дагвадорж Болормаа Ногоочин Артишок SFCS-GAP-6737/2020/031 2020.09.11 2023.09.10
28 Жамба Балдандорж ногоочин Төмс, байцаа, лууван, шар манжин, сонгино, хүрэн манжин SFCS-GAP-6737/2020/032 2020.09.11 2023.09.10
29 Элбэг мөрөн ХХК Төмс, байцаа, лууван, шар манжин, хүрэн манжин, сонгино SFCS-GAP-6737/2020/011 2020.09.11 2023.09.10
30 Овоо нам ХХК Төмс, байцаа, лууван, шар манжин, хүрэн манжин, сонгино SFCS-GAP-6737/2020/012 2020.09.11 2023.09.10

Аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналт (HACCP)

 

Байгууллагын нэр Стандарт Хамрах хүрээ Баталгаажсан он сар Гэрчилгээний дугаар
Пермакултур ХХК Аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналт (HACCP) Зөгийн аж ахуй бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэл 2021 SFCS-СА-(HACCP)-0002/2021
Би И Жи Ти ХХК Аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналт (HACCP) Самар боловсруулах үйдвэр 2022 SFCS-CA-(НАССР)-00081/2022
Пермакултур хөгжил ХХК Аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналт (HACCP) Зөгийн бал савлах цех 2022 SFCS-СА-(HACCP)-0005/2021
Өлзийт тал ХХК Аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналт (HACCP) Мах боловсруулах үйлдвэрийн HACCP 2023-02-01 SFCS-СА-(HACCP)-007/2023
Михачи ХХК Аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналт (HACCP) Зөгийн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр 2023-01-31 SFCS-HACCP/2021/004
Саяан уул ХХК Аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналт (HACCP) Мал нядалгаа, ангилан ялгах, боловсруулах, савлах үйлдвэрлэл 2023-02-08 SFCS-СА-(HACCP)-009/2023
Баян шувуут ХХК Аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналт (HACCP) Хөвсгөл аймаг дахь мал нядлах үйлдвэр 25/03/2023 SFCS-СА-(HACCP)-010/2023
Тун Лэ Фүүд ХХК Аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналт (HACCP) Мах ангилан ялгах, боловсруулах үйлдвэрлэл 06/04/2023 SFCS-(HACCP)-008/2023

 

Органик бүтээгдэхүүний жагсаалт