card

Менежментийн тогтолцооны гэрчилгээний жагсаалт

 

Байгууллага Үйл ажиллагаа Баталгаажуулсан стандарт Гэрчилгээ авсан он сар өдөр Гэрчилгээний дуусах хугацаа Төлөв Гэрчилгээний дугаар
Ора металл ХХК Металлургийн цутгамал үйлдвэрлэл, бусад металл бүтээгдэхүүн, эдлэл үйлдвэрлэлийн туслах үйл ажиллагаа ISO 9001:2015 1/25/2021 1/24/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-042
Амьдралын даатгал ХХК Даатгалын үйл ажиллагаанд ISO 9001:2015 02/07/2021 02/07/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-043
Футур вижн ХХК-ийн хараат Эрдбэх ХХК Принтерийн хорны үйлдвэрлэл, худалдаа ISO 9001:2015 12/25/2020 12/25/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-044
Футур вижн ХХК Принтерийн хорны үйлдвэрлэл, худалдаа ISO 9001:2015 12/25/2020 12/25/2023 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-016
Special mining ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт хадгалалт Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ Химийн хорт болон аюултай бодис худалдаа, тээвэрлэлт Өрөмдлөг ISO 9001:2015 02/02/2021 02/02/2024 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-0017
Баянзүрх дүүргийн НДХ Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ ISO 9001:2015 4/26/2021 4/25/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-045
Евроашиан майнинг контрактор ХХК Уул уурхай, олборлолт
Инженерийн бусад үйл ажиллагаа болон холбогдох зөвлөх үйлчилгээ
ISO 9001:2015 06/02/2021 06/01/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-046
Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар Хот байгуулалт, хот нийтийн аж ахуй, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал, зохион байгуулалтын чиглэлээр судалгаа хийх, стандарт, норм дүрмийг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах, хянах, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах үйл ажиллагаа ISO 9001:2015 06/04/2021 06/03/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-047
Улаанбаатар буян ХХК Далд оршоох үйлчилгээ ISO 9001:2015 30/06/2021 29/06/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-048
Нью семетри ХХК Чандарлан оршоох үйлчилгээ ISO 9001:2015 30/06/2021 29/06/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-049
Тус солюшн ХХК Системийн инженерчлэлийн үйлчилгээ ISO 9001:2015 07/06/2021 07/05/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-050
Атмор ХХК Инженерийн үйлчилгээ ISO 9001:2015 5/19/2021 5/19/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-0027
IRL ХХК Худалдаа, тээвэр зуучийн үйл ажиллагаа ISO 9001:2015 9/23/2021 9/22/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-051
Чеволи ХХК Кемп катерингийн цогц үйлчилгээ ISO 9001:2015 11/25/2021 11/24/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2021-052
ГБТ трейдинг ХХК Нөөшилсөн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл ISO 9001:2015 12/11/2021 12/11/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-0021
Хавдар судлалын үндэсний төв Хавдрын лавлагаа шатлалын тусламж үйлчилгээ ISO 9001:2015 27/01/2022 1/26/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-054
Эн Ви Си ББСБ ХХК Зээлийн үйлчилгээ, итгэлцлийн үйлчилгээ ISO 9001:2015 02/03/2022 02/03/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-055
Эмгэг судлалын үндэсний төв Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээ, сургалт шинжилгээ ISO 9001:2015 3/25/2022 3/24/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-056
Эрдэнэт Технологийн сургууль Дээд боловсрол олгох ISO 9001:2015 12/29/2022 12/29/2024 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-023
Спейшлайзд Карьер Консалтинг ХХК Рекрутинг болон ажиллах хүч нийлүүлэх үйлчилгээ ISO 9001:2015 6/29/2022 6/28/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-057
Соёолон Интернэшнл ХХК Уул уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн ханган нийлүүлэлт, инженеринг, угсралт суурилуулалт, тохиргоо жигдрүүлэлт, засвар үйлчилгээ, ашиглалт, төсөл хэрэгжүүлэлт ISO 9001:2015 22/09/2022 21/09/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-058
ДҮТ ХХК Эрчим хүчний зохицуулалт ISO 9001:2015 12/25/2021 12/25/2024 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-0025
ИНЕГ Нислэгийн журам боловсруулалт, шалгалтын нислэгийн алба Нислэгийн журам зохиох, шалгалтын нислэгийн үйл ажиллагаа ISO 9001:2015 22/09/2022 21/09/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-059
Хасу Мегаватт ХХК Өндөр даралтат эд анги, шугам хоолойн угсралт, засвра үйлчилгээ
Инженерийн шийдэлтэй төмөр хийцийн үйлдвэрлэл
Эрчим хүчний үйлдвэрлэл түгээлт хангалт
Барилга угсралт
ISO 9001:2015 4/14/2022 13/04/2025 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-0001
Ти Эм Би Эн ХХК Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ, тэсрэх материал хадгалалт, тээвэрлэлт. ISO 9001:2015 20/12/2022 19/12/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-060
MN Join LLC Тэсэлгээ ISO 9001:2015 20/12/2022 19/12/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-061
Оракс ХХК Ханцуйт (Уутан) шүүлтүүр, шүүлтүүрийн цамц, даацын шуудай оёдлын үйлдвэрлэл ISO 9001:2015 20/12/2022 19/12/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-062
Орхон аймаг Эрүүл мэндийн газар, Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ ISO 9001:2015 26/12/2022 26/12/2022 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-063
Өнөрбаян хайрхан ХХК Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл,
худалдаа, хатгамалын үйлдвэр
ISO 9001:2015 02/03/2023 01/03/2026 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2023-064
Титан хас фүүд ХХК Нийтийн хоолны газрын үйлчилгээ ISO 9001:2015 29/05/2023 29/05/2026 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2023-065
Спийд Аксон ХХК Мэдээллийн технологид суурилсан өрөө, танхимын тоног төхөөрөмжийн иж бүрдэл түүний хөгжүүлэлт, нийлүүлэлт ISO 9001:2015 07/06/2023 06/06/2026 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2023-066
Улаанбаатар бүк ХК Бетон Зуурмаг,
Төмөр Бетон Хийц Эдлэлийн Үйлдвэрлэл, Худалдаа,
Металл Хийцийн Үйлдвэрлэл Худалдаа
ISO 9001:2015 09/06/2023 08/06/2026 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2023-067
Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ:
- Удирдлага, зохион байгуулалт;
- Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ;
- Дэмжих үйлчилгээ;
ISO 9001:2015 09/06/2023 08/06/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2023-067
Акалико ресорсес ХХК Гидр цилиндрийн засвар үйлчилгээ ISO 9001:2015 6/14/2023 6/15/2026 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2023-001
Хөдөлмөрийн нийгмийн харилцааны дээд сургууль Дээд боловсрол олгох ISO 21001:2018 12/25/2020 12/24/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO21001/2021-001
Эрдэнэт Технологийн сургууль Дээд боловсрол олгох ISO 21001:2018 04/05/2022 04/05/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO9001/2022-002
Нэйшнал Трейшир Бит Секьюрити ХХК Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ, програм хангамж, хөгжүүлэлт, мобайл аппликэйшн ISO 27001:2013 9/13/2022 09/12/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO27001/2022-001
Евроашиан майнинг контрактор ХХК Уул уурхай, олборлолт
Инженерийн бусад үйл ажиллагаа болон холбогдох зөвлөх үйлчилгээ
ISO 14001:2015 02/06/2021 01/06/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2021-009
Улаанбаатар буян ХХК Чандарлан оршоох үйлчилгээ ISO 14001:2015 30/06/2021 29/06/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2021-010
Нью семетри ХХК Далд оршоох үйлчилгээ ISO 14001:2015 30/06/2021 29/06/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2021-011
Соёолон Интернэшнл ХХК Уул уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн ханган нийлүүлэлт, инженеринг, угсралт суурилуулалт, тохиргоо жигдрүүлэлт, засвар үйлчилгээ, ашиглалт, төсөл хэрэгжүүлэлт ISO 14001:2015 22/09/2022 21/09/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2021-012
Мера ХХК Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл, өрөмдлөг тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ, тэсрэх материалын худалдаа, хадгалалт, тээвэрлэлт ISO 14001:2004 12/08/2022 12/07/2025 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2023-001
Мера сервис ХХК Өрөмдлөг тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ
Тэсрэх материалын хадгалалт, тээвэрлэлт
ISO 14001:2004 03/09/2023 03/08/2026 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2023-013
Түмэн төмөрт ХХК төмөр хийцийн үйлдвэрлэл борлуулалт ISO 14001:2015 12/24/2022 12/23/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO14001/2023-006
ОБЕГ-ын дэргэдэх уул уурхайн аврах анги Уул уурхайн аврах ангийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа ISO 45001:2018 24/04/2020 23/04/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2019-007
Ора металл ХХК Металлургийн цутгамал үйлдвэрлэл, бусад металл бүтээгдэхүүн, эдлэл үйлдвэрлэлийн туслах үйл ажиллагаа ISO 45001:2018 1/25/2021 1/24/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2021-011
Special mining ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт хадгалалт
Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ, Химийн хорт болон аюултай бодис худалдаа, тээвэрлэлт
Өрөмдлөг
ISO 45001:2018 05/03/2024 05/02/2027 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2024-012
Евроашиан майнинг контрактор ХХК Уул уурхай, олборлолт
Инженерийн бусад үйл ажиллагаа болон холбогдох зөвлөх үйлчилгээ
ISO 45001:2018 06/02/2021 06/02/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2021-013
Улаанбаатар буян ХХК Чандарлан оршоох үйлчилгээ ISO 45001:2018 30/06/2021 29/06/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2021-014
Нью семетри ХХК Далд оршоох үйлчилгээ ISO 45001:2018 30/06/2021 29/06/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2021-015
Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ Уул уурхайн олборлолт, баяжуулалт, бусад дэмжил үйл ажиллагаа ISO 45001:2018 08/10/2021 08/09/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2021-016
IRL ХХК Худалдаа ложистикийн үйл ажиллагаа ISO 45001:2018 9/23/2021 9/22/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2020-017
"Эм Пи Ай Консалтантс" ХХК Барилгын зураг төсөв зохиох, гадаад худалдаа, бизнесийн болон удирдлагын зөвлөгөө өгөх, мэдээллийн программ боловсруулах, барилга угсралтын ажил, шатахуун хадгалах савны үйлдвэр ISO 45001:2018 12/08/2021 12/07/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2021-018
ТЭЦ-4 ТӨХК Цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх ISO 45001:2018 31/01/2022 31/01/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2022-019
Мон Энержи корпораци ХХК Инженерийн үйлчилгээ ISO 45001:2018 05/10/2022 10/04/2024 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2022-001
Соёолон Интернэшнл ХХК Уул уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн ханган нийлүүлэлт, инженеринг, угсралт суурилуулалт, тохиргоо жигдрүүлэлт, засвар үйлчилгээ, ашиглалт, төсөл хэрэгжүүлэлт ISO 45001:2018 22/09/2022 21/09/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2022-020
Ачит Ихт ХХК Зэс боловсруулах үйл ажиллагаа ISO 45001:2018 05/10/2021 05/10/2024 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2022-003
Хасу Мегаватт ХХК Өндөр даралтат эд анги, шугам хоолойн угсралт, засвра үйлчилгээ Инженерийн шийдэлтэй төмөр хийцийн үйлдвэрлэл Эрчим хүчний үйлдвэрлэл түгээлт хангалт Барилга угсралт ISO 45001:2018 01/03/2022 01/03/2025 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2022-010
Шарын гол ХК Уул уурхай, олборлолт ISO 45001:2018 23/12/2022 22/12/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2022-021
Акалико ресорсес ХХК Гидр цилиндрийн засвар үйлчилгээ ISO 45001:2018 18/01/2023 17/01/2025 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2023-022
Мера ХХК Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл, өрөмдлөг тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ ISO 45001:2018 12/08/2022 12/07/2025 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2023-005
Мера сервис ХХК Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл, өрөмдлөг тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ ISO 45001:2018 03/09/2023 03/08/2026 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2023-023
Улаанбаатар бүк ХК Бетон Зуурмаг,
Төмөр Бетон Хийц Эдлэлийн Үйлдвэрлэл, Худалдаа,
Металл Хийцийн Үйлдвэрлэл Худалдаа
ISO 45001:2018 09/06/2023 08/06/2026 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2023-024
"Эм Пи Ай Консалтантс" ХХК Барилгын зураг төсөв зохиох, гадаад худалдаа, бизнесийн болон удирдлагын зөвлөгөө өгөх, мэдээллийн программ боловсруулах, барилга угсралтын ажил, шатахуун хадгалах савны үйлдвэр ISO 45001:2018 12/08/2021 12/07/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2023-018
ГБТ трейдинг ХХК Нөөшилсөн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл ISO 22000:2018 12/11/2021 12/10/2024 Давтан баталгаажуулалт SFCS-ISO22000/2021-003
Алтанбүрд Оргил ХХК Хор саармагжуулах, эрүүл мэнлдийг дэмжих хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа ISO 22000:2018 03/05/2020 03/04/2023 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO22000/2021-002
Чеволи ХХК Кемп катерингийн цогц үйлчилгээ ISO 22000:2018 11/25/2021 11/24/2024 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO22000/2021-003

 

Баталгаажсан бүтээгдэхүүний жагсаалт

"Бүтээгдэхүүний тохиролын үнэлгээ" Баталгаажуулагдсан байгууллагын жагсаалт

 

Байгууллагын нэр Баталгаажуулалт олгосон хугацаа Байгууллагын утас Хамрах хүрээ QR уншуулж дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа
Зэс Арвинт ХХК 2023   Гарын тос, нүд угаах шингэн, толгойн гэрэл, духны гэрэл, олон үйлдэлт бүс, нуруу хамгаалах бүс, хорт хийн баг, гагнуурын баг, хамгаалах шил, битүү хамгаалалттай шил 2024.05.19
Клоун ах ХХК 2023 98884515 Сэвгэр-зөөлөн чихэр, Плас-(сүүтэй, гүзээлзгэнэтэй, шоколадтай овъёос), "21 аймаг" цэвэр сүүтэй шоколад, "Алиса" сүүн шанзтай өрмөнцөр, "Банкя" шоколадтай шаржигнуур, "Мини" 58%-ийн хар шоколад, "Клоун" овъёосны өрмөнцөртэй хар шоколад 2024.07.16
Оргихын булаг ХХК 2023 ‭99 091391‬ Хамгаалалтын малгай, Духны гэрэл 2024.05.11
Эко эн си юу ХХК 2023 ‭88 119184‬ Эко анхилам хүүр гарын саван, Эко эдийн саван 2024.10.05
Цайдамтрэйд ХХК 2023 ‭99 094894‬ 13 нэр төрлийн хатуу чихэр 2024.10.09
Оракс ХХК 2023 99547378 Уутан шүүлтүүр, Шүүлтүүрийн цамц 2024.10.24
Ораметалл ХХК 2023 99352145 Өндөр болон бага хромт цутгамал, ширмэн бөөрөнцөг, цутгамал эд анги 2024.11.05
Эм Эм Продактс ХХК 2023 99183665 Барааны саван 2024.10.30
Силкроуд мэжик ХХК 2023 ‭99 990211‬ 6 нэр төрлийн бяслаг 2024.11.22
Оргихын булаг ХХК 2024 ‭99 091391‬ Хамгаалалтын хувцас 2026-01-05
Дүүрэн фүүд ХХК 2024 95099217 6 нэр төрлийн бэлэн бүтээгдэхүүн 2025-03-05
Норд роуд ХХК 2024 99999370 3 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн 2027-04-02
Эйл Би Эйч Технологи ХХК 2024 89112992 Малын эрдэс тэжээл 2025-02-08
Гүүд фүүдс, Фрэш фүүдс ХХК 2024 99602800 2 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн 2025-02-21
Эдем ХХК 2024 88094862 3 төрлийн торт 2025-03-20
Эдем ХХК 2024 88094862 Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн 2027-04-02
Зэс арвид ХХК 2024 99006895 Хамгаалалтын малгай 2025-04-03
Модунноён ХХК 2024 99006895 Хамгаалалтын комбинзон 2025-04-04
Ретоурет ХХК 2024 99100208 Ундаа 2025-04-10

 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн баталгаажуулалтын төв

"Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал" Баталгаажуулагдсан байгууллагын жагсаалт
  Байгууллагын нэр Анхны болон Давтан баталгаажуулалт олгосон хугацаа Утас Хамрах хүрээ QR уншуулж дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа
1 Сэлба хүнс ХХК 2023 он 88009410 Байцаа
2026-09-18
2 Нью кроп ХХК 2023 он 99619358 Төмс, байцаа, лууван, хүрэн манжин
2020-08-30
3 Артмаргад ХХК 2023 он 99088428 Төмс, байцаа, лууван, шар манжин, брокли, Хүлэмжийн: Өргөст хэмх, улаан лооль, хаш, чинжүү
2026-09-18
4 Модунь Шанью ХХК 2023 он 99015948 Төмс, байцаа, лууван, шар манжин, хүрэн манжин, сонгино
2026-09-18
5 Овоо нам ХХК 2023 он 88297585 Төмс, хулуу, байцаа, лууван, шар манжин, хүрэн манжин, сонгино, сармис, броккли
2020-06-13
6 "Сөгнөгөрийн хишиг" Анхан шатны хоршоо Чойжамц овогтой Баяраа 2023 он 86600187
96600187
Төмс
2026.09.18
"Сөгнөгөрийн хишиг" Анхан шатны хоршоо Лхамсүрэн овогтой Мягмар 2023 он 86600187
96600188
Төмс, Хүрэн манжин
2026.09.18
"Сөгнөгөрийн хишиг" Анхан шатны хоршоо. Цагаач овогтой Баасанхүү 2023 он 86600187
96600189
Төмс, шар лууван
2026.09.18
"Сөгнөгөрийн хишиг" Анхан шатны хоршоо.
Гарваадай овогтой Оюундарь
2023 он 86600187
96600187
Төмс, шар манжин
2026.09.18
7 Хайлааст хайрхан Анхан шатны хоршоо
ЧОЙДОРЖ овогтой ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ
2023 он 98991488 Төмс, байцаа, лууван, шар манжин
2026.09.18
8 Алтанцацал Анхан шатны хоршоо
ЛУВСАН овогтой ХАЛТАР
2023 он 99519881 Төмс, сонгино
2026-09-18
Алтанцацал Анхан шатны хоршоо
ЛЭГЦЭГЖАМЦ овогтой МЭНДБАЯР
2023 он 99519881 Төмс, сонгино
2026-09-18
Алтанцацал Анхан шатны хоршоо
БААТАР овогтой АДЪЯА
2023 он 99519881 Төмс
2026-09-18
9 Ачит андаг ХХК 2020 он 99366097 Артишок
2026-09-18
10 Жамба Балдандорж
(өрхийн тариаланч)
2023 он 89184856 Төмс, байцаа, лууван, шар манжин, сонгино, хүрэн манжин
2026-09-18
11 Хан-Угтаал ХХК 2023 он 99133627 Төмс, байцаа, лууван, шар манжин
2026-09-18
12 ББЦДН ХХК 2021 он 99112339 Төмс, сонгино
2024-12-15
13 Зүүнхараа Агро (анхан шатны хоршоо)
Баянмөнх овогтой Явуулхулан
2021 он 99044053 Байцаа
2024-12-15
Зүүнхараа Агро (анхан шатны хоршоо)
Дашпунцаг овогтой Энхтуяа
2021 он 99044053 Байцаа
2024-12-15
Зүүнхараа Агро (анхан шатны хоршоо)
Цогт-Эрдэнэ овогтой Цогтбаатар
2021 он 99044053 Байцаа, лууван
2024-12-15
14 Нямбайгаль даваа ХХК 2021 он 99398833 Төмс, сонгино,  байцаа
2024-12-15
15 Дамбажамц Ган-Эрдэнэ
(өрхийн тариаланч)
2021 он 89089911
99876717
Төмс, байцаа, сонгино
2024-11-21
16 Гомбо Дорж
(өрхийн тариаланч)
2021 он 94446411 Төмс, байцаа, сонгино, лууван
2024-11-21
17 Нанзад Тулга
(өрхийн тариаланч)
2021 он 99389490 Төмс, лууван, байцаа
2024-11-21
18 Лхаажав Сарантуяа
(өрхийн тариаланч)
2021 он 99386412 Төмс, сонгино, лууван, манжин, байцаа, нарийн ногоо
2024-11-21
19 Бүрдээ Дэжид
(өрхийн тариаланч)
2021 он 88502693 Өргөст хэмх, улаан лооль, байцаа
2024-11-21
20 Бишрэлт-Анд хоршоо 2021 он 99066670 Шар лууван, хүрэн манжин, шар манжин, байцаа, төмс
2024-12-29
21 Баазал Батсүх
(өрхийн тариалнч)
2021 он 95150915 Төмс, манжин, лууван, байцаа, сонгино, сармис, улаан лооль, өргөст хэмх, чинжүү, шош, вандуй
2024-12-15
22 Шинэ ургац арвин ХХК 2021 он 99458492 Төмс, шар лууван, манжин, байцаа, улаан лооль, салат навч, брокли, цэцэгт байцаа
2024-12-29
23 Баяр хөөр түгээсэн ургац (анхан шатны хоршоо) 2021 он 99827698 Төмс, шар манжин, хүрэн манжин, шар луван
2024-12-29
24 Үйжав Жаргалсайхан
(өрхийн тариаланч)
2021 он 98419999
99468026
Төмс, сармис
2024-12-29
25 Шагдармаа Оюунжаргал
(өрхийн тариаланч)
2021 он 85554266, Төмс, сонгино, тарвас, лууван
2024-12-29
26 Диваажингийн зам хоршоо 2021 он 89228244 Төмс, лууван, манжин, хүрэн манжин, сонгино, сармис.
2024-11-21
27 Ган түрүү ХХК 2021 он 99773960 Сонгино, сармис, улаан лооль
2024-12-15
28 Ойжуулалт хайлааст ХХК 2021 он 99510107 Шар манжин, байцаа, хүрэн манжин
2024-12-15
29 Сандам Янжинлхам
(өрхийн тариаланч)
2021 он 99339926 Төмс, сонгино
2026-09-18
30 "Сэмбо"- БГБЭ нөхөрлөл 2021 он 89989744 Төмс, Сонгино, сармис, шар манжин, хүрэн манжин, шар лууван, байцаа, чацаргана
2024-12-15
31 Өгөөмөр нутаг ХХК 2021 он 88024445 Төмс, шар лууван, шар манжин
2024-12-29
32 Энгийн хүр ХХК 2021 он 88033615 Төмс, лууван, байцаа
2024-12-29
33 Мөнх ногоон тал ХХК 2021 он 99113278 Улаан лооль, гүзээлзгэнэ
2024-11-21
34 "Эко арга билэг" анхан шатны хоршоо 2022 он 95032473
90330706
Улаан лооль, тарвас, амтат гуа
2025-12-25
35 Жалцав Бямбасүрэн
(өрхийн тариаланч)
2022 он 99474587
95116582
Төмс, лууван, сонгино, сармис, тарвас, амтат гуа
2025-09-22
36 "Хөгжил" политехник коллеж 2022 он 99087235 Төмс,шар лууван, шар манжин, байцаа, сонгино, улаан лооль, тарвас, өргөст хэмх, навчит ногоо, алим, чавга, бөөрөлзгөнө, үхрийн нүд, чацаргана, өрөл
2025-09-22
37 Хаугажай Сламия
(өрхийн тариаланч)
2022 он 99880286 Төмс, лууван, сонгино, сармис, тарвас, амтат гуа
2025-12-25
38 Эко урьхан ХХК 2022 он 99093056 Өргөст хэмх, улаан лооль, чинжүү
2025-10-12
39 Увидас-Эрдэнэ ХХК 2022 он 99406380 Төмс, лууван, байцаа, сонгино
2025-12-25
40 Уужим Хараа ХХК 2022 он 94090989
94097089
Байцаа, лууван, төмс
2025-12-25
41 Цагаанбаавгай Мөнх-Оргил
(өрхийн тариаланч)
2022 он 88058885 Төмс, лууван, манжин, сонгино, байцаа
2025-12-25
42 Шандас Өгөөж ХХК 2022 он 99110165 Төмс, лууван, манжин, сонгино
2025-12-25
43 Булган МСҮТ 2022 он 99349122 Өргөст хэмх, салатны навч
2025-09-22
44 Дамбадаржаа Мөнхжаргал
(өрхийн тариаланч)
2022 он 94949463 Тарвас, хэмх, шар лууван, лооль, төмс, шар манжин, чинжүү, сонгино
2025-12-25
45 Лувсанжамбаа Лувсанпүрэв
(өрхийн тариаланч)
2022 он 94949463 Төмс, байцаа, лууван, манжин, хүрэн манжин, сонгино, тарвас, амтат гуа, навчит ногоо, хулуу, чинжүү, өргөст хэмх, улаан лооль
2025-12-25
46 Алтан сахалт ХХК 2022 он 89088093 Өргөт хэмх, навчит ногооны тариалалт, хураалт, тээвэрлэлт
2025-12-25
47 Дашдорж Алимаа
(өрхийн тариаланч)
2022 он 99094510 Өргөст хэмх, навчит ногоо, амтат чинжүү, улаан лооль, хаш, сонгино, салат навч, брокли, бууцай
2025-12-25
48 Хашбаатар Хосбаяр
(өрхийн тариаланч)
2022 он 95344969
99559376
Сонгино, Шар манжин, Хүрэн манжин, Сармис, Шар Лууван, байцаа, Төмс, , өргөст хэмх, улаан лооль
2025-09-22
49 Нутгийн тус ХХК 2022 он 88086145 Өргөст хэмх, ил талбайн- байцаа, лууван, төмс
2025-12-25
50 Гарамсад Баттөмөр
(өрхийн тариаланч)
2022 он 95762410 Төмс, байцаа, шар манжин, шар лууван, сонгино
2025-12-25
51 Сүхбаатар Баттулга
(өрхийн тариаланч)
2022 он 99579293 Төмс, лууван, байцаа, сонгино
2025-12-25
52 Баасанжав Пүрэвтуяа
(өрхийн тариаланч)
2022 он 96018090 Өргөст хэмх, улаан лооль, чинжүү, гүзээлгэнэ, хулуу, хаш, газрын алим, төмс, шар лууван, шар манжин, хүрэн манжин, сонгино, сармис, цагаан лууван
2025-12-25
53 Батжаргал Энхзул
(өрхийн тариаланч)
2022 он 89986212 Өргөст хэмх, улаан лооль, газрын алим, салат навч, бууцай, төмс, өргөст хэмх, сонгино, цагаан лууван, шар лууван, хүрэн манжин, бөөрөнхий байцаа, хүрэн байцаа, цагаан брокли, ногоон брокли
2025-12-25
54 Дэвшил трейд ХХК 2022 он 90116571 Өргөст хэмх, улаан лооль
2025-07-06
55 Атрын шим ХХК 2022 он 91110663 Өргөст хэмх, Улаан лооль, Салат навч, гүзээлгэнэ, тарвас давтан баталгаажуулалт
2025-09-08
56 Чандмань хүлэмж ХХК 2022 он 99082323 Нарийн ногоо, өргөст хэмх, лооль, чинжүү, навчит ногоо
2025-03-29
57 Төгс ургац ХХК 2022 он 99076374 Өргөст хэмх, улаан лооль
2025-03-29
58 Баянбүрд ногоон төгөл ХХК 2022 он 91918547 Чацаргана, Улаан лооль, өргөст хэмх
2025-11-14
59 "Афаси" Мэдлэгийн оньс ТББ органик 2022 он 96444834 Чацаргана, Үхрийн нүд
2025-09-11
60 Жамцын Энхболд
(өрхийн тариаланч)
2022 он 95780919 Өргөст хэмх
2025-12-25
61 Бямбасүрэн Соёл-Эрдэнэ
(өрхийн тариаланч)
2022 он 99238949 Өргөст хэмх
2025-12-25
62 Лувсандагва Түмэнбаатар
(өрхийн тариаланч)
2022 он 99322200 Өргөст хэмх
2025-12-25
63 КуКу агро ХХК 2022 он 86066640 Навчит ногоо, улаан лооль, өргөст хэмх, байцаа, сонгино, төмс, шар манжин, хүрэн манжин, брокли
2025-12-25
64 Морхоон Сэлэнгэ
(өрхийн тариаланч)
2023 он 99251536 Өргөст хэмх, улаан лооль, чинжүү, хаш, юуцай. бууцай, Улаан лооль, ногоон сонгино, артишок, лууван, бөөрөнхий сонгино, сармис, амтат чинжүү, цагаан лууван, брокли, (үхрийн нүд, бөөрөлзгөнө, монос, агч, улаалзгана, гүйлс, буйлс, голт бор модны үрсэлгээ)
2026-06-30
65 Бүтээлч шаамар хоршоо-ний Очирваань Мөнхтуяа 2023 он 99986189 Төмс, лууван, сармис, сонгино, Хүлэмжийн: хулуу, чинжүү, лооль, өргөст хэмх
2026-09-18
Бүтээлч шаамар хоршоо-ний Янжин Монголхүү 2023 он 99203537 Чинжүү лооль өргөст хэмх хулуу, Ил талбайн:сонгино лууван төмс сармис
2026-09-18
Бүтээлч шаамар хоршоо-Амарбаяр Дэлгэрмаа 2023 он 99499701 Сонгино,сармис, хулуу,өргөст хэмх, төмс
2026-09-18
Бүтээлч шаамар хоршоо-ны Очирваань Батсайхан 2023 он 95541016 Сонгин, сармис, хулуу, өргөст хэмх, төмс
2026-09-18
Бүтээлч шаамар хоршоо-ний Баярбаатар Титэм 2023 он 99495020 Сонгино, байцаа, манжин, өргөст хэмх ,төмс, лууван
2026-09-18
Бүтээлч шаамар хоршоо-ний Зайтхан Каримхаан 2023 он 88136385 Чинжүү, лооль ,өргөст хэмх, хулуу, сонгино, лууван, төмс, сармис
2026-09-18
Бүтээлч шаамар хоршоо-ний Лхасүрэн Атарцэцэг 2023 он 88808138 Чинжүү, лооль, өргөст хэмх, хулуу, сонгино, лууван, төмс, сармис
2026-09-18
66 Эко Болцуухай хоршоо 2023 он 89428787 Лууван, төмс, сонгино, өргөст хэмх, улаан лооль, салат навч, юуцай, бууцай, яншуй, Эрдэнэ шиш, хаш, чинжүү
2026-06-13
67 Түмэнсүйх ХХК 2023 он 99131692 Өргөст хэмх, байцаа
2026-06-13
68 Наянтай Баасансүрэн
(өрхийн тариаланч)
2023 он 95659494 Төмс, Лууван, Сонгино, Сармис, Байцаа, Өргөст хэмх, Улаан лооль
2026-09-05
69 Дүгэрхүү Тунгалаг
(өрхийн тариаланч)
2023 он 95782354 Төмс, лууван, сонгино, сармис, байцаа, навчит ногоо, өргөст хэмх, улаан лооль
2026-09-05
70 Ариун дөлгөөн хоршоо-ний Норовжанцан
Пүрэвдорж
 
2023 он 95711115 Лууван, сонгино, шар манжин,төмс,байцаа
2026.09.18
Ариун дөлгөөн хоршоо-ний Адъяа
Доржсүрэн
 
2023 он 86609899 Лууван, шар манжин, төмс, сонгино, сармис, байцаа, чинжүү, өргөст хэмх, улаан лооль
2026.09.18
Ариун дөлгөөн хоршоо-ний Чулуунбат
Лхамноргим
 
2023 он 86871989 Лууван, сонгино, төмс, манжин
2026.09.18
Ариун дөлгөөн хоршоо-ний Намгилсүрэн
Пүрэвсүрэн
 
2023 он 86205660 89380093 Лууван, шар манжин, төмс, сонгино, байцаа
2026.09.18
Ариун дөлгөөн хоршоо-ний Намжилсүрэн
Адъяадолгор
 
2023 он 88540108, 99320108 Лууван, шар манжин, хүрэн манжин, сонгино, байцаа, төмс, сармис
2026.09.18
71 Их улзын туяа хоршоо 2023 он 99241799 Байцаа, Сонгино, лууван, эрдэнэ шиш, төмс
2026.09.18
72 Оюун шанд ххк 2023 он 91001964 Улаан лооль, өргөст хэмх, чинжүү, тарвас, хулуу
2026-09-07
73 Пяранлай Сарантуяа (өрхийн тариаланч) 2023 он 95668833 Тарвас, хүрэн манжин, сонгино, төмс, улаан лооль, өргөст хэмх, чинжүү
2026-09-07
74 Батдэлгэр Эрдэнэцэцэг
(өрхийн тариаланч )
2023 он 99241799 Тарвас, улаан лооль, өргөст хэмх, лууван, манжин, Сонгино, төмс, бууцай, салат навч, яншуй
2026-09-07
75 Пилжээ Саранцэцэг (өрхийн тариаланч ) 2023 он 96634104 Улаан лооль, өргөст хэмх, чинжүү, тарвас, амтат гуа, сонгино, сармис, төмс, хүрэн манжин, шар манжин, лууван, газрын алим, редиск, бууцай, интоор, үхрийн нүд
2026-09-07
76 Чадраа Отгонцэцэг (өрхийн тариаланч) 2023 он 96909900 тарвас, амтат гуа, өргөст хэмх, лууван, манжин, сармис,төмс, сонгино, улаан лооль
2026-09-07
77 Төмөртогоо Энхтуяа (өрхийн тариаланч) 2023 он 96440700 Сармис, төмс, манжин, лууван
2026-09-07
78 Улиастай сармис хоршоо 2023 он 99990156 Сармис, төмс, манжин, лууван
2026-08-24
79 Баасайн Долгорсүрэн
(өрхийн тариаланч)
2023 он 99436781 төмс, лууван, байцаа, шар манжин, хүрэн манжин, сонгино, сармис, амтат чинжүү, улаан лоол, өргөст хэмх, газрын алим, салат навч
2026-09-18
80 Буриад Баярсайхан
(өрхийн тариаланч)
2023 он 88388889 Тарвас, Өргөст хэмх, Амтат гуа, Улаан лооль
2026-09-18
81 Хөвсгөл Титаник ХХК 2023 он 99006186 Төмс, лууван, өргөст хэмх
2026-08-27
82 Бялхам Ивээл ХХК 2023 он 88088445 Байцаа, цагаан лууван, ногоон хулуу, улаан лооль, ногоон сонгино, чинжүү, өргөст хэмх, сармис, салат навч, үрлэн помидор, эрдэнэ шиш, тарвас, амтат гуа, цэцэгт байцаа, хаш
2026-09-05
83 Лхасүрэн Лувсан
(өрхийн тариаланч)
2023 он 95964269 Сармис, улаан лооль, төмс, сонгино, ногоон сонгино, цэцэгт байцаа, лууван, вандуй, бөөрөнхий байцаа, шар манжин, хүрэн манжин, өргөст хэмх
2026-09-05
84 Ээж Идэр хоршоо 2023 он 89989940 Төмс, байцаа, шар манжин, хүрэн манжин, ногоон сонгино, малын тэжээл
2026-10-06
85 Лхамсүрэн Чимгээ (өрхийн тариаланч) 2023 он 99773343 Төмс, байцаа, лууван, сонгино, сармис, шар манжин, хүрэн манжин, Өргөст хэмх, улаан лооль, юуцай, бууцай, хаш, броккли, редиска, цагаан лууван
2026-09-05
86 Их өнгөт трейд ХХК 2023 он 99073004 Төмс, лууван, сонгино
2024-12-29
87 Жожилдаян ХХК 2023 он 89052238 Өргөст хэмх, улаан лооль, хаш, амтат чинжүү, хаш, хулуу, салат навч, жууцай, бууцай, юуцай
2026-08-30
88 П. Чинзоригт
(өрхийн тариаланч)
2023 он 96896990 Тарвас, өргөст хэмх, лооль, сонгино, төмс, чинжүү, амтат гуа
2026-09-07
89 Түвдэндорж Насанцэцэг
(өрхийн тариаланч)
2023 он 99522851 Тарвас, амтат гуа
2026-09-07

Аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналт (HACCP)

Байгууллагын нэр

Баталгаажуулалт олгосон хугацаа

Байгууллагын утас

Хамрах хүрээ

QR уншуулж дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах

Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа

1

Пермакултур хөгжил ХХК

29/08/2021

99070126

Зөгийн бал савлах цех

28/8/2024

2

Өлзийт тал ХХК

06/02/2023

95151561

Мах боловсруулах үйлдвэрийн HACCP

05/02/2026

3

Михачи ХХК

15/11/2021

99096359

Зөгийн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр

14/11/2024

4

Саян уул ХХК

30/06/2023

99163770

Мал нядалгаа, ангилан ялгах, боловсруулах, савлах үйлдвэрлэл

29/06/2026

5

Баян шувуут ХХК

27/03/2023

99382808

Хөвсгөл аймаг дахь мал нядлах үйлдвэр

26/03/2026

6

Хүн од ХХК

21/04/2023

80169696

Эмээлт дахь Мал нядлах үйлдвэрлэл

20/04/2024

7

ТУН ЛЭ ФҮҮД ХХК

06/04/2023

88112290

Мах, ангилан ялгах, дулааны аргаар боловсруулах үйлдвэр

05/04/2024

8

Уран алдар хайрхан ХХК

16/06/2023

99029538

Хөвсгөл аймаг-Мал нядлах, мах ангилан ялгах үйлдвэр

15/06/2026

9

Дэлхийн хүнс ХХК

04/07/2023

99322992

Өвөрхангай аймаг- Мах ангилан ялгах, дулааны боловсруулалт хийх үйлдвэр

03/07/2026

10

Вайт групп ХХК

04/09/2023

99412988

Мал төхөөрөх, мах ангилан шулах үйлдвэр

03/09/2026

 

Органик бүтээгдэхүүний жагсаалт