card

Хүчингүй болсон гэрчилгээний жагсаалт

  Байгууллага Үйл ажиллагаа  Баталгаажуулсан стандарт  Гэрчилгээ авсан он сар өдөр  Гэрчилгээний дуусах хугацаа  Төлөв Гэрчилгээний дугаар
1 Бүтээгч ХХК  Барилга угсралтын үйл ажиллагаа  ISO 9001:2008 12/15/2015 12/15/2018 Хугацаа дууссан  
2 Зуншин ХХК Барилга угсралтын үйл ажиллагаа  ISO 9001:2015 1/15/2016 1/15/2019 Хугацаа дууссан  
3 Зэт Эм И ХХК Металл хийцийн үйлдвэрлэл, инженерийн зураг төсөл, барилга угсралт  ISO 9001:2015 3/17/2016 3/17/2019 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2017-004
4 Хасу Мегаватт ХХК Эрчим үйлдвэрлэлийн хэсэг  ISO 9001:2015 4/14/2016 4/14/2019 Хугацаа дууссан  
5 Азийн зам ХХК Олон улсын тээвэр, логистикийн үйл ажиллагаа  ISO 9001:2015 6/10/2016 6/10/2019 Хугацаа дууссан  
6 Нью жуулчин турс ХХК Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа  ISO 9001:2008 6/10/2016 6/10/2019 Хугацаа дууссан  
7 Солонго хараа ХХК Нүдний үзлэг, оношлогоо, эмчилгээ, мэс засал ISO 9001:2015 9/23/2016 9/23/2019 Хугацаа дууссан  
8 Мултипак ХХК Полиэтилен хальсны үйлдвэрлэл, худалдаа  ISO 9001:2015 12/3/2016 12/3/2019 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2016-0009
9 Ололт амжилтын түлхүүр ТББ ХАБЭА-н сургалт, зөвлөх үйлчилгээ  ISO 9001:2015 11/8/2017 11/8/2020 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2017-0011
10 Акалико ресорсес ХХК Гидр цилиндрийн засвар үйлчилгээ ISO 9001:2015 6/15/2017 6/15/2020 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2017-001
11 ЦССҮТ Цус цуглуулалт, шинжилгээ, цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хадгалалт, олголт  ISO 9001:2015 11/8/2017 11/8/2020 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2017-0012
12 Эрин системс ХХК Программ хангамж  ISO 9001:2015 12/25/2017 12/25/2020 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2017-013
13 Эс Би Логистикс ХХК Тээвэр, логистикийн үйл ажиллагаа ISO 9001:2015 12/25/2017 12/25/2020 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2017-0014
14 Футур вижн ХХК Принтерийн хорны үйлдвэрлэл, худалдаа ISO 9001:2015 12/25/2017 12/25/2020 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2017-0016
15 Мандах бүртгэл ИС Их сургууль  ISO 9001:2015 12/25/2017 12/25/2020 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2017-0015
16 Төв аймгийн ЭМНДХ ЭМН даатгал ISO 9001:2015 3/2/2018 3/2/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2018-0018
17 Special mining ХХК Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл  ISO 9001:2015 2/2/2018 2/2/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2018-0017
18 ШУТИС МТС Дээд боловсрол олгох  ISO 9001:2015 5/14/2018 5/14/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2018-0019
19 Смарткрафт ХХК Цахилгаан, бусад тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, худалдаа ISO 9001:2015 7/24/2018 7/24/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2018-0020
20 Төв аймгийн НДХ, Жаргалант сум  Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ ISO 9001:2015 11/29/2018 11/29/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2018-0021
21 Эрдэнэт Технологийн сургууль Дээд боловсрол олгох  ISO 9001:2015 12/29/2018 12/29/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2018-0023
22 Атмор ХХК Инженерийн үйлчилгээ ISO 9001:2015 5/19/2018 5/19/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2018-0027
23 ГБТ трейдинг ХХК Нөөшилсөн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл ISO 9001:2015 12/11/2018 12/11/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2018-0022
24 ДҮТ ХХК Эрчим хүчний зохицуулалт ISO 9001:2015 12/25/2018 12/25/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2018-0025
25 Грийн химистри ХХК Худалдаа үйлчилгээ ISO 9001:2015 12/21/2018 12/21/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2018-0024
26 Зуншин ХХК Барилга угсралтын үйл ажиллагаа  ISO 9001:2015 12/28/2018 12/28/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO9001/2018-0026
27 Футур вижн ХХК Принтерийн хорны үйлдвэрлэл, худалдаа ISO 14001:2015 12/25/2017 12/25/2020 Хугацаа дууссан SFCS-ISO14001/2017-003
28 Мултипак ХХК Полиэтилен хальсны үйлдвэрлэл, худалдаа  ISO 14001:2015 12/1/2016 12/1/2019 Хугацаа дууссан SFCS-ISO14001/2017-003
29 Вагнер Ази групп  Тоног төхөөрөмжийн түрээс, тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ,  ISO 14001:2015 7/4/2018 7/4/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO14001/2018-004/1
30 Ньюком проперти ХХК Хөрөнгийн менежмент ISO 14001:2015 12/28/2018 12/28/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO14001/2018-0005
31 Мера ХХК Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл, өрөмдлөг тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ, тэсрэх материалын худалдаа, хадгалалт, тээвэрлэлт  ISO 14001:2004 10/28/2015 10/29/2018 Хугацаа дууссан  
32 Мон Энержи корпораци ХХК Инженерийн үйлчилгээ ISO 45001:2018 10/5/2018 10/5/2021 Анхны баталгаажуулалт SFCS-ISO45001/2019-001
33 ГБТ трейдинг ХХК Нөөшилсөн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл ISO 22000:2018 12/11/2018 12/11/2021 Хугацаа дууссан SFCS-ISO22000/2021-003
34

Зэт Эм И ХХК

Төмөр хийцийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, барилга угсралт, зураг төслийн үйл ажиллагаа

ISO 9001:2015

3/17/2019

3/16/2022

Давтан баталгаажуулалт

SFCS-ISO9001/2020-004

35

Хасу Мегаватт ХХК

Засвар угсралт

ISO 9001:2015

4/14/2019

4/14/2022

Давтан баталгаажуулалт

SFCS-ISO9001/2019-0001