card

Блокын гарчиг / html

Органик хүнсний хууль тогтоомж, баталгаажуулалтын схем, бүртгэл, органик хүнсний үйлдвэрлэлд ашиглахыг зөвшөөрсөн бодисын жагсаалтын талаар ерөнхий мэдлэг олгох цахим сургалтыг 2021 оны 9 сарын 27-ноос 10 сарын 01-ний өдрүүдэд зохион байгуулна.

Сургалт, хэлэлцүүлэгт оролцохыг урьж байна |

Органик хүнсний хууль тогтоомж, баталгаажуулалтын схем, бүртгэл, органик хүнсний үйлдвэрлэлд ашиглахыг зөвшөөрсөн бодисын жагсаалтын талаар ерөнхий мэдлэг олгох цахим сургалтыг 2021 оны 9 сарын 27-ноос 10 сарын 01-ний өдрүүдэд зохион байгуулна.

Дараах холбоосоор сургалтад бүртгүүлнэ үү?

Бүртгүүлэх